Traduceri tehnice specializate - Atelierul de traduceri

TRADUCERILE TEHNICE SPECIALIZATE

Reprezintă serviciul prin care ne distingem pe piaţă, calitatea și reducerea timpilor de traducere fiind preocuparea noastră continuă. Aceste traduceri sunt rezultatul strânsei colaborări dintre managerul de proiect, traducători, revizori, experţi în domeniu şi alţi specialişti.

Nivelul de calitate al traducerilor oferite este foarte ridicat, deoarece fiecare proiect include atât traducere, cât şi revizie, ceea ce implică munca a minimum 2 lingvişti: un traducător cu experienţă în domeniul de lucru, vorbitor nativ al limbii ţintă şi un revizor cu o vastă experienţă în domeniul respectiv, vorbitor nativ al limbii ţintă şi cunoscător al limbii sursă la un nivel excelent.

Toţi lingviştii aleşi pentru un proiect sunt recrutaţi pe baza recomandărilor excelente făcute prin munca lor şi în urma rezultatelor impresionante obţinute în cadrul testărilor complexe la care sunt supuşi constant. Pentru proiectele cu terminologii tehnice, dificile, adresate unui anumit grup ţintă, colaborăm cu revizori cu studii academice de specialitate: ingineri, medici, jurişti etc.

Considerăm că tehnologia din zilele noastre joacă un rol important în efectuarea şi asigurarea unei traduceri de calitate, într-un timp cât mai scurt şi la costuri reduse, prin urmare, utilizăm cele mai avansate instrumente de traducere asistată de calculator, care ne permit să creăm memorii de traducere şi baze terminologice extrem de complexe şi utile, pentru traduceri consecvente din punct de vedere terminologic, stilistic şi structural.

Deoarece abordăm domenii foarte specializate, acordăm o importanţă deosebită cercetării şi documentării continue şi, prin intermediul fiecărei etape a procesului de traducere, garantăm că produsul final este unul corect, de calitate superioară, verificat cu deosebită atenţie înainte de livrare.

Traduceri tehnice specializate

Traduceri tehnice cu un grad ridicat de dificultate din cele mai diverse domenii.

Timp redus de traducere

Tehnologia modernă ne ajută să traducem într-un timp mai scurt.

Tehnologie modernă

SDL Trados 2015, MemoQ sunt câteva dintre programele de traducere.

Corectură la fiecare traducere

Corectură efectuată de un al doilea traducător pentru fiecare traducere.

Test gratuit

Traducem gratuit 1 pagină de test pentru a vă convinge de calitatea traducerilor.

Taxă de urgență ZERO

Nu avem taxă de urgență pentru traducerile cu livrare urgentă a clienților noștri.

Garanție de 100 %

Dacă nu sunteți mulțumiți de calitatea serviciilor noastre vă returnăm integral banii.

Livrare Gratuită

Livrarea este gratuită pentru traducerile autorizate cu o valoare mai mare de 200 lei.

Terminologie specializată

Înţelegem domeniul clientului şi folosim termenii preferaţi sau specifici domeniului şi industriei sale.

Desktop publishing ca serviciu suplimentar

Traducere fără bătăi de cap, păstrăm formatul identic cu originalul.