Abonează-te la newsletter și primești gratuit Ghidul pentru companii „Cum să Planifici Localizarea Conținutului"

Politica de confidențialitate

Data ultimei actualizări: 29.03.2021

Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare GDPR).

1. Cine suntem noi

Atelierul de Traduceri este un proiect dezvoltat de S.C. Virginia Bordas Language Services S.R.L., cu sediul în Tg. Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 267 ap. 5, J26/774/2010, CUI RO27734289, reprezentată legal prin Bordaș Virginia Maria.

Acest proiect este dedicat companiilor mari și mici din toată lumea, prin traducerea de documente, pentru ca astfel acestea să își lanseze produse, să își extindă afacerile și să comunice cu audiențele locale. Cu această ocazie intrăm în contact cu datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.

Datele noastre de contact sunt:

E-mail: office@atelieruldetraduceri.ro

Tel: +40 365 409 500

2.  Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Virginia Bordas Language Services S.R.L. în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, reprezentanților partenerilor contractuali și altor persoane fizice care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale.

Datele cu caracter personal sunt:

· Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

· Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

· Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

· Exacte și actualizate în termen;

· Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

· Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. Care sunt tipurile de date prelucrate și scopul prelucrării

În contextul desfășurării activității noastre, pentru angajați prelucrăm următoarele date:  a. Date Carte de Identitate (nume, prenume, adresa de domiciliu, data și anul nașterii, CNP, sexul, serie și număr Buletin de identitate); b. E-mail c. Număr de telefon  d. Funcție e. Semnătură f. Cont bancar

Pentru interpreții și traducătorii care își desfășoară activitatea în colaborare cu noi prelucrăm: a. Nume, prenume, b. Funcție c. Număr de telefon / E-mail  e. Semnătură f. Cont bancar.

Colaboratorilor noștri persoane juridice, în vederea încheierii și executării contractelor prin care traducem materialele încredințate, prelucrăm: a. Nume, prenume b. Funcție, c. Semnătură d. Email de contact.

Clienților noștri persoane fizice sau aparținători ai acestora prelucrăm următoarele date: a. Nume, prenume; b. Date de contact; c. Date de facturare (dacă este cazul) d. Testimonial (dacă este cazul) e. Date medicale (formular Covid când este cazul sau alte date care se regăsesc în documentație) f. Alte date (alte date cu caracter personal care se regăsesc în documentația trimisă pentru traduceri).

Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de marketing decât dacă optați în mod expres pentru o astfel de comunicare (ex. testimoniale pe website) . Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona (retragerea consimțământului dumneavoastră) în orice moment.

Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica privind cookie-urile.

4. Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în vederea încheierii și executării diferitelor contracte și în unele cazuri în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. De asemenea, unele activități de prelucrare sunt realizate în baza consimțământului oferit în prealabil, sau pentru atingerea interesului legitim al societății. 

5. Care este durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stucate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.

6. Cui transmitem datele cu caracter personal

După caz, în baza unor acorduri de protecție a datelor cu caracter personal, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

· furnizorilor de servicii de curierat;

· furnizorilor de servicii de plată/bancare;

· furnizorilor de servicii IT;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

7. Măsuri de protecție și garanții

Virginia Bordas Language Services S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

8. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către GDPR:

· Dreptul de acces;

· Dreptul de rectificare;

· Dreptul la ștergere;

· Dreptul la restricționarea prelucrării;

· Dreptul la portabilitate;

· Dreptul la opoziție a prelucrării;

· Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

· Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată;

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa gdpr@atelieruldetraduceri.ro prin poștă sau curier la adresa Atelierul de Traduceri, str. Rozelor nr. 1A corp 3, 540331 Târgu-Mureș, România.

Ai un material de tradus?

Completează formularul de mai jos și primești oferta în cel mai scurt timp

CERE O OFERTĂ