Abonează-te la newsletter și primești gratuit Ghidul pentru companii „Cum să Planifici Localizarea Conținutului"

Traduceri Autorizate

Traduceri autorizate și legalizate în peste 30 de limbi

Acte personale:

acte de stare civilă, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de schimbare de nume, certificat de deces, cazier judiciar, adeverință de celibat, buletin, pașaport, talon de pensie, adeverință de pensionar, de student, de muncă, CV, acte de angajare etc.

Traduceri acte auto:

documente pentru înmatricularea mașinii, brevet, talon autovehicul, brief mașină, asigurare obligatorie RCA, asigurare CASCO, factură achiziție mașină sau contract de vânzare-cumpărare mașină, împuternicire/procură/delegație/contract de închiriere sau comodat în vederea ieșirii din țară cu mașina.

Traduceri acte de studii și lucrări de diplomă/disertație:

diplomă școala primară și gimnazială, cursuri, institut, licență, masterat, doctorat, foaie matricolă, viză de recunoaștere de la Ministerul Educației, echivalare studii, adeverință de studii, de absolvire, lucrare de disertație, doctorat, licență etc.

Traduceri acte notariale și consulare:

declarație, împuternicire, procură, contract de vânzare-cumpărare, contract de mandat, vize și documente emise de Ambasade, Consulate, acord părinte ieșire copil din țară, contracte de comodat, închiriere, certificat de divorț, de moștenitor, testament, acte de ipotecă, convenții matrimoniale, act constitutiv, hotărârea AGA, declarație de venit, declarație notarială în vederea obținerii cetățeniei române, a pașaportului, buletinului, certificatului de naștere pentru minori, declarații notariale în vederea înființării unei companii, specimen de semnătură etc.

Traduceri juridice și contracte:

acte și documente notariale emise de Notari Publici, apostile și supralegalizări emise de Camera Notarilor, Ministerul Justiției, Prefectură, Ministerul Afacerilor Externe, contracte, raport judiciar, hotărâre judecătorească, brevet și marcă, declarație de repatriere, scrisoare de credit, acord de confidențialitate, depoziție, contract de prestări servicii, leasing, consimțământ, procedura de arbitraj, certificat ISO management de calitate etc.

Traduceri medicale, asigurări, farmaceutice:

asigurare medicală, de sănătate, de viață, de călătorie, analize medicale, acte/documente medicale, carte medicală, adeverință/certificat/fișă/raport/ scrisoare medicală, documente de informare a pacienților, prescripție, rețetă/prospect medicament, ghid/manual de utilizare, ambalaj, studiu clinic, farmacologic, traduceri pentru centre/cabinete medicale (inclusiv stomatologie), spitale, clinici, distribuitori și producători medicamente, produse, consumabile și echipamente medicale, instrucțiuni de utilizare pentru dispozitive medicale, lucrări de specialitate și glosare de termeni medicali etc.

Traduceri pentru companii și instituții:

caiet de sarcini, acte pentru licitații, corespondența de afaceri, contractele angajaților, CV-uri, business plan sau plan de afaceri, act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească de înființare, hotărârea generală a asociaților sau acționarilor AGA, declarații, decizii, rezoluții, acorduri de confidențialitate, GDPR, certificate ISO de managementul calității, coduri de conduită, ghid de bună practică, regulamente interne și de ordine interioară ROI, KPI indicatori de performanță angajați, contracte cu partenerii, clienții și furnizorii, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat de înregistrare în Registrul Intracomunitar, certificate de atestare fiscală, certificat constatator, certificat de rezidență fiscală, bilanțuri contabile etc.

Traduceri financiar-bancare:

extras de cont bancar, bilanț sau balanță contabilă, raport financiar sau contabil, expertiză contabilă sau de audit, indicatori financiari, proiect de finanțare, plan de afaceri, contracte de prestări servicii, de ipotecă cu banca sau instituția financiară, scrisoare de bonitate, scrisoare de garanție bancară, analiză economică sau financiară etc.

Livrăm traduceri în 24 ore

Traducem de cele mai multe ori în cel mult 24 de ore orice document. Excepția o fac, în general, combinațiile cu limbi rare.

Ai un material de tradus?

Completează formularul de mai jos și primești oferta în cel mai scurt timp

CERE O OFERTĂ