Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale ale candidaților în vederea angajării în cadrul S.C. Virginia Bordas Language Services S.R.L

S.C. Virginia Bordas Language Services S.R.L (denumită în continuare “Atelierul de Traduceri” sau “noi”) este o societate privată înregistrată în România care colectează și prelucrează mai multe categorii de date personale de la candidați și de la posibili stagiari, ceea ce, în conformitate cu legislația Uniunii Europene în domeniul protecției datelor, califică compania drept operator al acestor date cu caracter personal.

Știm că aspectele ce țin de datele dumneavoastră personale sunt deosebit de importante, de aceea, noi tratăm aceste aspecte cu seriozitate.

Vă rugăm să citiți cu atenție această notă de informare pentru a înțelege modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.

Temei legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul General privind Protecția Datelor - ,,prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.”

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimate candidat,

Vă informăm că S.C. Virginia Bordas Language Services S.R.L, în calitate de Operator de date cu caracter personal, va prelucra CV-ul dumneavoastră în scopul verificării condițiilor de eligibilitate și de selecție aferente procesului nostru de recrutare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate în alte scopuri decât cel menționat anterior.

CV-urile vor fi păstrate pe o perioadă de 12 luni de la data înregistrării candidaturii. În orice moment puteți solicita ștergerea CV-ului dumneavoastră anterior împlinirii acestui termen. În cazul în care deveniți angajatul nostru, CV-ul dumneavoastră va fi păstrat la dosarul de personal.

Operatorul nu solicită și nu colectează în mod intenționat categorii speciale de date cu caracter personal. În situația în care CV-ul dumneavoastră conține astfel de date (cu titlu de exemplu CNP, date care indică originea rasială sau etnică, opinii politice, religioase), ne acordați în mod expres consimțământul de a stoca astfel de informații.

În legătură cu această prelucrare de date, în limitele Regulamentului General privind Protecția Datelor, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

În plus, pentru eventuale nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: hr@atelieruldetraduceri.ro

 

1. Cum colectăm și utilizăm (prelucrăm) datele dumneavoastră personale

În cadrul S.C. Virginia Bordas Language Services S.R.L colectăm și utilizăm oricare dintre următoarele date despre dumneavoastră, iar în continuare ne vom referi la acestea drept „date personale“.

1.1 Informații din CV/biografie: informațiile incluse în candidatură și în CV / biografie sau informații care ne sunt furnizate în alt mod de către dvs. în acest context, cum ar fi: numele complet, adresa, adresa de email, nr. de telefon, angajatorii anteriori, calificări profesionale, recomandări, analiza evoluției profesionale și a competențelor, instruire, schimbări de departament, detalii privind performanța și adaptarea la cerințe.

Vom utiliza aceste date pentru a lua măsuri (la solicitarea dvs.) înainte de a semna contractul de muncă, cum ar fi să vă contactăm pentru interviuri.

1.2  Rezultatele verificărilor privitoare la identificare și eligibilitate, cum ar fi verificări în baze de date privind deținerile societare, verificarea surselor din presă și rețele de socializare, precum și verificarea informațiilor publice privind litigiile.

Utilizăm datele de mai sus în interesul nostru legitim de a evalua adecvarea candidatului, precum și confirmarea informațiilor din CV-uri, biografii și scrisori de intenție, precum și pentru obținerea unor scrisori de recomandare și pentru realizarea unor verificări privind performanțele anterioare. Avem de asemenea un interes în asigurarea onoarei și bunei reputații a viitorilor noștri angajați, prin urmare considerăm important să verificăm imaginea pe care o are un candidat în presă și în rețelele de socializare, care este tonul și direcția postărilor publice pe rețelele de socializare (de exemplu, nu tolerăm discursurile de incitare la ură, discriminarea și rasismul), precum și dacă respectivul candidat este implicat în vreun litigiu care ne poate afecta reputația, dacă respectivul candidat este implicat în vreo afacere concurentă, etc.

Nu prelucrăm date sensibile (cum ar fi cele referitoare la starea de sănătate) în cadrul acestor verificări.

1.3 În cazul în care sunteți selecționat(ă) pentru a primi o ofertă, vi se va pune la dispoziție o notă de informare separată privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților noștri. Această notă de informare va acoperi verificările preliminare pe care le efectuăm și documentele solicitate care ne sunt necesare la încheierea contractului (vizită medicală, act de identitate, în unele cazuri cazierul judiciar, etc.)

2. Sursa datelor personale

Unele dintre datele personale prelucrate sunt furnizate direct de dumneavoastră, iar alte informații sunt obținute indirect de la terți, cum ar fi agenții de recrutare și surse publice (de ex. LinkedIn, Registrul Comerțului, portaluri de recrutare, agenți de recrutare, cunoștințe, clienți ai companiei).

3. Cui dezvăluim datele personale în cadrul S.C. Virginia Bordas Language Services S.R.L

Accesul la datele dumneavoastră personale este limitat în cadrul S.C. Virginia Bordas Language Services S.R.L numai pentru acei angajați cărora le sunt necesare acele informații pentru scopuri profesionale, putând include posibilii dvs. superiori și alte persoane numite de aceștia pentru îndeplinirea unor sarcini.

3.1 Dezvăluirea datelor către terți

Vom dezvalui partea necesară din datele dvs. personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți:

3.1.1 alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, avocați sau

3.1.2 alți experți externi, în cazul în care activitatea lor necesită aceste informații; și

3.1.3 societăți care ne furnizează produse și servicii, cum ar fi:

servicii de resurse umane, cum ar fi verificările pre-angajare și

• activitățile de monitorizare a angajaților;

• agenții de recrutare;

• furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență aferenți,

• inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicații,

• realizare copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru, servicii de

• securitate informatică și alți furnizori de servicii externalizate.

3.2 Restricții legate de utilizarea datelor personale de către destinatari

Terții cărora le punem la dispoziție informațiile dvs. personale în temeiul paragrafelor de mai sus sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi datele dvs. personale pentru scopurile specifice pe care le-am identificat noi. Întotdeauna ne vom asigura că orice terți cărora le divulgăm voluntar informațiile dvs. personale sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta notă de informare și legislația aplicabilă.

4. Reținerea datelor cu caracter personal

4.1 Cu privire la perioada de stocare a datelor cu caracter personal, potrivit principiului limitării legate de stocare prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, CV-urile vor fi păstrate până la finalizarea procesului de recrutare (la împlinirea scopului pentru care au fost prelucrate).

4.2 CV-urile care aparțin candidaților respinși/foștilor angajați vor fi distruse/șterse după finalizarea procesului de recrutare.

4.3 Se vor păstra in cadrul companiei CV-ului persoanei care urmează să fie angajate, dar pe perioada desfășurării contractului individual de muncă.

4.4 În cazul în care dorim sa păstrăm CV-ului unui candidat respins pentru o anumită poziție, îi vom solicita în scris consimțământul în acest sens (după ce i se comunică faptul că este respins).

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul(a)_________________, declar că sunt de acord ca S.C. Virginia Bordas Language Services S.R.L să îmi păstreze CV-ul depus pentru o perioadă de 1 an, în scopul ocupării unui alt post vacant, în funcție de preferințele și competențele profesionale.

Declar că am fost informat(ă) că:

S.C. Virginia Bordas Language Services S.R.L nu îmi va prelucra datele cu caracter personal în alte scopuri decât cel menționat anterior;

Am dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a mă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru eventuale nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale care mă privesc, mă pot adresa persoanei cu atribuții în domeniul protecției datelor la adresa de e-mail: hr@atelieruldetraduceri.ro

Ai un material de tradus?

Completează formularul de mai jos și primești oferta în 60 de minute

CERE OFERTA