Traduceri automotive
13 May, 2014
Echipamente de protecție
13 May, 2014
  • TaskTraducerea documentațiilor tehnice pentru modernizarea hidrocentralelor și turbinelor, documentație construcție turbine eoliene

Privită mult timp ca un segment de nișă în producția de energie, domeniul energiei regenerabile a început să acapareze procente de piață din ce în ce mai mari din anii '70, de la evenimentele ce au marcat „criza petrolului”. De atunci, traducerile tehnice în acest domeniu au început să fie tot mai căutate.

Energia regenerabilă este energia generată din resurse naturale – radiație solară, eoliană, apă (hidro), termală oceanică, acțiunea valurilor și mareelor, biomasă, geotermală – care se reîntregesc natural (și, prin urmare, sunt regenerabile). Resursele de energie regenerabilă sunt practic inepuizabile, cu condiția să fie utilizate cu aceeași intensitate cu care sunt produse, dar sunt limitate la cantitatea de energie disponibilă în unitatea de timp. Cel mai cunoscut domeniu pentru energia regenerabilă este cel energetic, iar în cadrul acestuia este tehnologia hidroelectrică. La fel de importante, însă mai puțin cunoscute sunt domeniile auto, chimică sau de propulsie mecanică.

Majoritatea energiei regenerabile din ziua de azi este utilizată pentru producerea energiei electrice, a căldurii din procesele industriale, pentru încălzire și răcire în procese industriale. La fel de importante, însă mai puțin cunoscute sunt domeniile auto, chimică sau de propulsie mecanică.

Primele centrale experimentale anunțau „boomul” din sistemul energetic. În zilele noastre, aportul de energie din surse regenerabile este înglobat în analizele și planurile de dezvoltare al marilor jucători de pe piața de energie.

Utilizarea globală de combustibili fosili și disponibilitatea tot mai redusă a acestora, împreună cu politicile implicate și alte forțe economice, conduc către substituiri, alternative și surse regenerabile de combustibil.

Datorită calității sale inepuizabile, traducerile tehnice din acest domeniu sunt la o mare căutare și într-o continuă creștere.

Determinată de scenariile pesimiste ale prognozelor energiei obținute din combustibili fosili, energia regenerabilă a creat un domeniu cu termeni specifici, delimitată de procesele și procedeele clasice. Fiind sprijinită prin mecanisme și stimulente speciale de către unitățile guvernamentale și de către organizațiile internaționale cu profil specific, s-au evidențiat glosare terminologice de specialitate, nu numai în domeniul tehnic ci și în cele economic, financiar juridice etc.